Received anonymously by activists in Sweden:
swedish communique:

On the night to september 9th we gained entry to a rabbit farm in Valdemarsvik (Sweden) that breeds rabbit for slaughter.

Inside the house there was 50 rabbits in what looked like old mink cages. Some of the cages was on the floor and difficault to open beacuse of the dirt.

In the cages there was lonely and shy rabbits that we felt we had to help. We emptied the farm of all the rabbits and placed them where they can now live a worhty life, a life all animals deserve.

We want to thank all people that during the 20 years the DBF has been in existence in Sweden has taken part of it. It is from these people we found the inspiration to take the law in our own hand ourselves to save life.

- Djurens Befrielsefront
(swedish ALF)


Natten till den 9 september tog vi oss till en kaninfarm i Valdermarsvik som
föder upp kaniner till slakt.

Inne i huset satt ett 50-tal kaniner i vad som såg ut att vara gamla minkburar. En del burar låg ner på golvet och var speciellt svåra att få upp på grund av mängder av smuts och rost.

I burarna satt ensama och skygga kaniner som vi kände att vi var tvugna att hjälpa. Därför tömde vi farmen på alla dess kaniner och placerade ut dem där de nu kan leva ett värdigt liv, ett liv som alla djur förtjänar.

Vi vill tacka alla människor som under de här 20 åren som DBF funnits i Sverige varit en del av DBF. Det är från dessa människor vi funnit inspiration till att även själva ta lagen i egna händer för att rädda liv.

// Djurens Befrielsefront