The DBF has claimed responsibility for a raid on a fur farm in Umgransele, outside Lycksele (northern Sweden) during the night of September 22. The activists succeeded in avoiding alarms and opened all the cages, releasing 2500 mink.

Swedish communique:
"Natten till den 22 september gjorde vi vårt val, ett löfte till Högeralliansen. Istället för valstugorna tog vi oss till pälsfarmen i Umgransele utanför Lycksele i Västerbotten. Vi smög in bakvägen och klippte upp hål i dom rymningssäkra längorna. På så vis undveks larm och minkarna fick en väg ut. Burarna öppnades och samtliga 2500 minkar frisläpptes. Vi hoppas att NN och alla andra pälsfarmare förstår att vårt motstånd fortsätter oavsett om pälsfarmningen får stöd av riksdagen eller inte. Detta var tredje gången på fyra år som burarna öppnades för minkarna på farmen. För alla djurs frihet! - DBF"