anonymous press release, sent to the Djurens Befrielsefronts Stödgrupp (Swedish ALF Supporters Group):

"18 september: all 3 windows are destroyed with etching fluid at the fur shop Figorola Palsatelje. - DBF

18 september: Locks are glued at the fur shop Elsons palsatelje. - DBF

21 september: The last fur shop in Kungsholmen is attacked by animal rights activists that etch the windows and repaint them as well. - DBF

21 september: A bicycle lock is used to lock the gate to the fur shop Lundegren och Peters AB and slogans are painted with spray paint - DBF

22 september: 'Close' is sprayed at the fur shop Korsnar Goran Larsson. - DBF

22 september: A bucket with paint is poured outside the entrence to the fur shop Korsnar Lundmark AB in Arsta. - DBF

22 september: A home visit to the owner of the fur shop Ake Andersson at Kungsholmen. The gate is locked and slogans are painted. - DBF

22 september: The last fur shop in Soder got slogans sprayed. - DBF

23 september: A bicycle lock is locked at the gate of the fur shop Lundegren och Peters AB. - DBF

23 september: The locks at the fur shop Elsons Palsatelje are changed to locks the owner does not have keys to. - DBF

23 september: Tar is poured over the building of the fur shop Figorola Palsatelje. - DBF"

Swedish:
"18 september 2008 - Stockholm: Samtliga tre fönster förstörs med glasets vid Figorola Pälsateljé. - DBF

18 september 2008 - Stockholm: Lås limmas hos Elsons pälsateljé. - DBF

21 september - Stockholm: Den sista pälsbutiken på Kungsholmen angreps av djurrättsaktivister som etsar och målar om affärens samtliga fönster med glasets. - DBF

21 september - Stockholm: Ett cykellås används för att säkra grinden till pälsaffären Lundegren och Peters AB samtidigt som fasaden målas om med sprejfärg. - DBF

22 september - Stockholm: Uppmaningen 'Stäng' sprejas hos körsnär Göran Larsson. - DBF

22 september - Stockholm: En hink med färg hälldes över entrén till pälsaffären Körsnsär Lundmark AB i Årsta. - DBF

22 september - Stockholm: Hembesök hos ägarna till körsnär Åke Andersson på Kungsholmen. Infartsgrinden blockeras med ett lås och slagord sprejas runt bostadsområdet. - DBF

22 september - Stockholm: Sista pälsbutiken på söder får påhälsning med en burk sprejfärg. - DBF

23 september - Stockholm: Ett cykellås sätts fast vid grinden till Lundegren och Peters AB. - DBF

23 september - Stockholm: Hänglåsen till porten till Elsons pälsateljé byts ut mot lås som butiksinnehavaren inte har nyckel till. - DBF

23 september - Stockholm: Tjära hälls över fasaden och entrén till Figorola Pälsateljé. - DBF"