from djurensbefrielsefront.com:

"During the night of September 1st, the horror farm in Härryda was emptied of all 700 mink during the third liberation at that death camp in a year. Many of the animals were accustomed to masked animal lovers and were quick to escape from the misery of the cages. All mink traps were destroyed to make sure that the mink got the best chance to escape. The activitists only left one trace behind. At a shed the slogan 'repeat of the 90's' was left as a reminder to an industry already sentenced to death. Always for the animals - DBF"

Swedish:
"Natten till den 1 september tömdes skräckgården i Härryda på samtliga 700 minkar under den tredje frisläppningen från dödslägret på ett år. En stor del av djuren var uppenbarligen vana vid besök av maskerade djurvänner då de snabbt tog tillfället i akt att fly från burarnas misär. Samtliga minkfällor förstördes för att försäkra sig om att minkarna fick bästa tänkbara chanser att fly. Aktivisterna lämnade endast ett spår efter sig. Vid ett skjul sprejades slagordet "90-talet i repris" som en påminnelse till en dödsdömd industri! Alltid för djuren - DBF"