received anonymously:

"During the night of October 10th animal liberation front gave 4000 minks freedom from a furfarm near Vaggeryd, Sweden.

In a few weeks many of the 1,4 million mink on Swedish furfarms will be killed for their fur. Now its up to you to give them a second
chance for a life in freedom.

Its time to shut down the fur industry!"

Swedish:
"Under natten till den 10e Oktober gav Djurens befrielsefront frihet till 4000 minkar på en pälsfarm nära Vaggeryd.

Om några veckor kommer många av de 1,4 miljoner minkar som sitter inspärrade på svenska pälsfarmer dödas för deras päls. Nu är
är det upp till dig att ge dem en andra chans till frihet.

Tiden är inne att stänga ner pälsdjursindustrin!"