anonymous press release:

"FUR BAN IN DALARNA - DBF WINS OVER MINK FARM IN HEMMINGSBO

On september 26th an inspection was carried out on Erik Wahlins mink farm in Falun. It was almost one year ago that Djurens Befrielsefront (Swedish ALF) claimed a fur ban in that area after releasing 800 minks from the farm. The activists promised that the ban would be upheld by themselves after the faith in the politicians has been lost after they ignore the animal welfare law. Now DBF's own inspectors can say that the ban in upheld and that Dalarna is fur-free!
After three liberations of mink and an attempted arson attack on the farm all that is left on the farm is 2 empty sheds on what used to be Dalarnas last fur farm.
The law must be followed so the question is - which region is next to get a fur ban from the protectors of animals?

- DBF"

Swedish:
"PÄLSFÖRBUDET I DALARNA HÅLLER - DBF VINNER ÖVER MINKFARMEN I HEMMINGSBO

Den 26 september utfördes en inspektion av Erik Wahlins minkfarm utanför Falun. Det var nästan ett år sedan som Djurens Befrielsefront (DBF) införde ett pälsförbud i länet efter att de släppt ut 800 minkar från farmen.
Aktivisterna lovade att förbudet skulle upprätthållas av dem själva då de förlorat sin tilltro till politiker som ständigt ignorerar djurskyddslagen. Nu kan DBF:s egna djurskyddsinspektörer meddela att pälsförbudet håller och att Dalarna nu äntligen är pälsfritt!
Efter sammanlagt tre frisläppningar av minkar och ett försök till en anlagd brand står nu bara tre tomma träskelett kvar av längorna på det som en gång i tiden var känt som Dalarnas sista pälsdjursfarm.
Lagen är till för att följas så frågan får bli - vilket län står näst på tur för ett pälsförbud från djurens beskyddare?

- DBF"