mink

received anonymously (translation); image from Sveriges Television:

"During the night of October 4th all 20,000 mink were released from a fur farm outside Skillingaryd. Although most Swedes are against fur farming, there are currently 1.4 million animals trapped in cages. This is contrary to Swedish animal welfare legislation, but with the tacit acceptance of a paralyzed government. Our action during the night is a reaction to an industry that does not respect the law, democracy or animal welfare. There is now a wild population of mink in Sweden, which originated from fur farms. There is evidence that animals raised in captivity successfully re-adjust to a life of freedom when they are given the chance. Some get caught, some may be run over by cars. This is nothing we desire for any of them, but for those who escape, that means everything. Our goal is to close the farm and that the cages remain empty. Forever. For mink on Animals' Day"

Swedish:
"Natten till den 4e oktober släpptes samtliga 20.000 minkar ut från en pälsfarm utanför Skillingaryd. Trots att de flesta svenskar är emot pälsdjursuppfödning, sitter just nu 1,4 miljoner djur instängda i burar. Detta sker i strid mot svensk djurskyddslagstiftning, men med tyst acceptans från en handlingsförlamad regering. Vårt agerande i natt är en reaktion mot en näring som inte respekterar lag, demokrati och djuromsorg. Det finns idag en vild population av minkar i Sverige, som alla ursprungligen kommer från pälsdjursuppfödningen. Det är bevisat att djur som fötts upp i fångenskap, kunnat återanpassa sig till ett liv i frihet då de fått chansen. En del blir infångade, några kanske överkörda av bilar. Det är inget vi önskar någon av dem, men för dem som tar sig undan, betyder det här allt. Vårt mål är att farmen stänger och att burarna förblir tomma. För alltid. För minkarna på Djurens Dag / DBF"