fish farm

anonymous communique (photo by Leif Wikberg / allehanda.se):

"Sweden, Ångermanland, 21 november

On the night of 21 November more than 100,000 salmon were liberated from two fish farms in northen Sweden.
These two fish farms are a part of the huge Swedish fish farming industry that kills over 5 billion fish every year.
In a fish farm, tens of thousands of fish live cramped in net-cages without any chance to engage in their natural behaviors, like traveling long distances.
Fish are individuals who feel both pain and stress, and to breed, keep them in cages and kill them, however it is done, is unacceptable.

We wanted to give as many of these individuals as possible a chance to live the rest of their lives in freedom, instead of ending up on a dinner table.
We realise that some of the released fish will die in the wild because they were born in captivity and may have trouble learning to finding their own food, etc. But there is a big difference between dying in freedom than in captivity, and it is guaranteed that more fish are going to survive in the wild than if they were left in the fish farm.
We are also aware that the liberation of the fish may have a negative effect on the ocean ecosystem. We hold the farmers responsible for any such effects, because it is their oppressive actions that forced us to act.

At Näske Lax AB more that 100,000 salmon were liberated by cutting all the net-cages that were holding the fish. A boat motor was also destroyed and some tires slashed. A spray can was emptied painting messages from the DBF.
The farm is not insured and after economic loses of millions of Swedish Kroner, the farmer doesn't think he will be able to open up the business again.

The second farm visited the same night was Ålands fiskförädlings, a big floating facility hundreds of meters out in the sea. After rowing out to the facility we cut as many net-cages as possible before dawn, releasing lots of fish.

Direct action saves lives!
Both by saving individual animals and also by economic sabotage we make it harder and less profitable to continue to torture and kill animals.

For the animals!
DBF (Swedish Animal Liberation Front)"

Swedish:
"21 november, Näske, Ångermanland

Natten till den 21 november släpptes 100 000tals regnbågslaxar ut från två fiskodlingar längs ångermanlands havskust.
Dessa två fiskodlingar är en del av sveriges enorma fiskeindustri som varje år dödar över 5 miljarder fiskar.
I en fiskodling lever tiotusentals fiskar tätt packade i nätkassar utan möjlighet att bete sig naturligt, som t.ex. röra sig över stora ytor.

Fiskar är individer som känner både smärta och stress och att föra upp, spärra in och döda djur, på vilket sätt det än må vara, är oförsvarbart.
Vi ville därför ge så många av dessa individer som möjligt en chans till att leva resten av sina liv i frihet, istället för att hamna på en tallrik.

Givetvis kommer en del av dom frisläppta fiskarna att dö i det vilda p.g.a. att de är uppfödda i fångenskap och inte har för vana att t.ex. skaffa sin egen mat. Men, det är en principiellt vikltig skillnad på att dö i frihet eller fångenskap. Och dessutom kommer garanterat fler överleva i det fria än inne på fiskodlingen. Vi är också medvetna om att dessa utsläpp av fiskar kan ha en negativ påverkan på biotoperna i havet. En sådan konsekvens kommer vi helt hålla fiskodlarna ansvariga för då det är dessa förtryckare som tvingat oss att agera.

Vid besöket hos Näske Lax AB släpptes över 100 000 regnbågslaxar ut genom att vi klippte upp alla odlingens nätkassar. Dom fick även en båtmotor förstörd och däcken på ett båtsläp punkterat. En sprayburk tömdes också på platts med budskap från DBF.
Fiskodlingen är oförsäkrad och eftersom aktionen skapat förluster på miljonbelopp, kommer ägaren troligen att lägga ner verksamheten.

Den andra fiskodlingen som besöktes var Ålands fiskförädlings sverigefilial, som är en stor flytande anläggning som ligger några hundra meter ut i havet.
Efter att vi rott fram till anläggningen klipptes så många nätkassar som möjligt upp innan gryningen.

Direkt aktion räddar liv!
Dels faktiska individers liv och dels genom att ekonomiskt sabotage gör det svårare och mindre lönsamt att fortsätta döda fiskar och andra djur på löpande band.

För djuren!
DBF (Djurens Befrielse Front)"