reported on Animal Rights Media:

"In the night of November 1st we 'NBT' went to the city Emmen where the
circus Herman Renz will set up their tents on the 7th, 8th and 9th of
November. We found many advertisements of the circus around the city
which we destroyed or painted slogans on.

In the same night we painted different slogans like 'Meat=Murder' on
livestock transport lorry's.

Animal abusers be warned !!!

We will not rest
We will not stop
We will continue until you stop abusing defenseless animals
Until Every Cage Is Empty !!!!"

Dutch:
"In de nacht van 1 op 2 november hebben wij 'NBT' een bezoek gebracht
aan Emmen waar ook circus Herman Renz binnenkort (7,8 en 9 november)
haar tent zal op zetten. Wij hebben met vol afschuw gekeken hoe dat
circus gepromoot word. Overal borden, flyers en tot de bevrijde reclame
clown.

Wij 'NBT ' vonden dat daar wat aan gedaan moest worden, en hebben op de
nacht van 1 op 2 november grootste gedeelte van deze circus propaganda
beklad en vernietigd.

In diezelfde bewuste nacht in Emmen heeft 'NBT' ook nog een aantal
veetransport wagens beklad met wel de bekende leus 'Vlees=Moord' en nog
met andere leuzen.

Dierenbeulen wees gewaarschuwd !!!

NBT zal niet rusten
NBT zal niet stoppen
We zullen door gaan tot jullie stoppen met het uitbuiten van weerloze
dieren.
Until Every Cage Is Empty !!!!"