anonymous report:

"October 28 - Stockholm: Slogans are sprayed at the fur shop in Farsta and the 2 locks are glued. - DBF

Swedish:
"28 oktober - Stockholm: Slagord spejas på pälsaffären i Farsta centrum och de två låsen limmas också igen. - DBF"