anonymous report:

"In the small village Hovby outside of Kristianstad, thousands of minks are kept in cages waiting to be gassed to death and skinned before the end of November.
With security, motion detectors and a two meter high corrigated fence the farmer tries to avoid any insight to the suffering he is responsible for.
On the night of the 7th November 2012 we climbed the fence with litres of henna dye in our backpacks and managed to avoid all the motion detectors.
We have to be creative when neither politicians or the law is standing up for the animals, and the farmers get more and more paranoid.
All together we dyed 4500 minks, which will be a huge economic loss for the farmer.
Until every cage is empty,
De Vilda Minkarna, DVM"

Swedish:
"I Hovby utanför Kristianstad sitter tusentals minkar inspärrade just nu i väntan på att gasas ihjäl och flås innan november månads slut.
Med bevakning, rörelselarm och två meter högt plåtstaket försöker farmaren förhindra insyn i djurplågeriet.
Natten till den 7 november 2012 klättrade vi med litervis av hennafärg i våra väskor, över staketet, förbi larmen.
Vi måste vara kreativa när varken lagar eller politiker tar djurens parti och pälsindustrin blir mer och mer paranoid.
Sammanlagt färgade vi ca 4500 minkar, vilket kommer innebära en stor ekonomisk förlust för farmaren.
Tills varje bur är tom,
De Vilda Minkarna, DVM"