anonymous communique:

"Monday night, October 30th
Broeren (Johannes Vermeerstraat 25, Arnhem 026-4462904)
Medical Director Novartis
- Tyres slashed and a can full of paintstripper emptied on his car.

Frank Meijer (Bovenbrugstraat 11, Arnhem 026 3705993)
Member of Board Novartis
- Tyres slashed and a can full of paintstripper emptied on his car.

STOP DEALING WITH HLS. OR YOU WILL BE SORRY. WE WILL TAKE OUR FRUSTRATIONS OUT ON YOUR FAMILY.
WHO WOULD TAKE ANY RISKS WITH SUCH BEAUTIFUL CHILDREN?

FOR THE ANIMALS, FOR BARRY HORNE,

MAY ALL ANIMAL ABUSERS BURN IN HELL!"

Dutch communique:
"Maandagnacht, 30 oktober

Broeren (Johannes Vermeerstraat 25, Arnhem 026-4462904)
Medisch Directeur Novartis

- Banden lekgeprikt en blik verfafbijtmiddel op zijn auto geleegd.

Frank Meijer (Bovenbrugstraat 11, Arnhem 026 3705993)
Lid van de Raad van Commissarissen van Novartis

- Banden lekgeprikt en blik verfafbijtmiddel op zijn auto geleegd.

VERBREEK DE BANDEN MET HLS. ANDERS ZAL JE ER SPIJT VAN KRIJGEN. WE
ZULLEN ONZE FRUSTRATIES BOTVIEREN
OP JE FAMILIE. MET ZULKE MOOIE KINDEREN GA JE TOCH GEEN RISICO LOPEN?

VOOR DE DIEREN, VOOR BARRY HORNE,

MOGEN DE DIERENBEULEN BRANDEN IN DE HEL!"