anonymous report:

"May - Orebro; The toilets of McDonalds and Burger King were sabotaged at several locations and messages like 'murderers' and 'fuck McDonalds' were written on the walls."

Swedish:
"maj - Örebro; Toaletter på McDonalds och Burger King saboterades vid flertalet tillfällen och budskap som 'mördare' och 'spola McDonalds' skrevs på väggarna."