anonymous message reported by the Djurens Befrielsefronts Stödgrupp (Swedish Animal Liberation Front Supporter's Group):

"For many years, we could only dream of a Stockholm free from fur shops. With one action at a time, we hope to realize this dream. Now that four shops have become five in a year, it is beginning to appear as if we are approaching the world we have fought for all these nights. After two actions against Carlssons Päls in the town of Täby the business has now closed and we have one less fur shop to deal with. "

Swedish:
"Under många år kunde vi bara drömma om ett Stockholm fritt från pälsbutiker. Med en aktion i taget hoppades vi kunna förverkliga den drömmen. Nu när fyra affärer blivit fem på ett år, börjar det se ut som om vi närmar oss den värld vi har kämpat för alla dessa nätter. Efter två aktioner mot Carlssons Päls i Täby har affären nu upphört och vi har änu en pälsbutik mindre att handskas med."