anonymous report:

"On May 19th activists from the Djurens Befrielsefront made a visit to Åkersdals Jordbruks battery hen farm in Bara. On the farm thousands of hens are kept in bad conditions. Feathers, faeces and dirt covered everything inside the building including the cages and the animals kept in them. The first thing the activists saw was two chickens squeezed to death between the cages.
- They had fallen out and just left to die there trapped under the conveyor belt. The owners had presumably not been at the farm house in a long time since everything was run automatically, says one of the activists.
The animals were in poor condition and very stressed. They had during their lives in the tiny cages developed stereotypical behaviour and picked each other severely. Tonight 81 hens were liberated, one who turned out to be a rooster. Usualy the rooster chickens are sorted out after they have been hatched and killed as they are of no value in the egg industry.
- These birds will never again see the insides of a cage, and will live out their lives in new homes where they will be treated with love and respect. To let the owners know that we had been there we sprayed 'House of animal abuse' on the outside of the building, easy to spot from the nearby road."

Swedish:
" 80 hönor och en tupp räddade i djurrättsaktion.
Den 19:e maj besökte aktivister ur Djurens Befrielsefront Åkersdals Jordbruks hönseri i Bara. På gården hålls flera tusen hönor under vidriga förhållanden i en smutsig lada. Fjädrar, gödsel och damm täckte inredningen. Byggnaden var ostädad och vanskött, liksom djuren i burarna. Det första som mötte aktivisterna när de steg in i ladan var två hönor som satt fastklämda i gödselbandet under burarna.
-De här hönorna har ramlat ur burarna och lämnats att dö, fastklämda i gödselbandet. Ägarna har uppenbarligen inte besökt anläggningen på väldigt länge eftersom utfodring, gödsling och lampor styrs automatiskt, säger en av aktivisterna.
Djuren på hönseriet var i dåligt skick och väldigt stressade. Under livet i de trånga burarna har de utvecklat stereotypa beteenden och hackat varandra svårt. Under nattens aktion räddades 81 hönor varav en visade sig vara en tupp. I normala fall sorteras tuppkycklingarna ut efter kläckning för att malas ner levande i en stor kvarn.
-De här fåglarna kommer aldrig mer att se en bur, nu får de leva sina liv i nya hem där de behandlas med kärlek och respekt. Deras liv som produktionsmedel är över, deras nya liv som fria har bara börjat, fortsätter aktivisterna.
För att ägarna skulle märka att vi varit där, då de inte självmant besöker djuren sprayades 'HÄR BEDRIVS VANVÅRD AV DJUR' på en vägg, väl synlig från vägen. I värsta fall kanske grannar eller förbipasserande kan tipsa.

Djurens Befrielsefront låg bakom aktionen."