anonymous communique (translation):

"In February activists liberated 25 chickens from a battery farm in the north of Holland.

Behind closed doors these animals live in horrific conditions. With six chickens crammed into small cages, they can't go anywhere and cannot express natural behaviors. Besides the visible physical damage that these animals suffer by being locked-up so close to each other, these barbaric unnatural living conditions cause unnecessary stress.

Two months later the chickens are used to their new lives somewhere where they can be outside and where they are taken care of very well. They clearly enjoy their newfound freedom. Just like all other animals, chickens have the right to live in freedom and not to be used as a disposable product for humans. We regret that we could not save more chickens from this hell, but each life we save is a victory."

Dutch:
“Half februari hebben activisten 25 kippen bevrijd uit een legbatterij in Noord-Holland.

Achter gesloten deuren leven deze dieren onder verschrikkelijke omstandigheden. Met zijn zessen op elkaar gepropt in veel te kleine kooien kunnen ze geen kant op, en kunnen ze op geen enkele manier hun natuurlijke gedrag vertonen. Naast de duidelijk zichtbare fysieke schade die deze dieren oplopen door zo dicht op elkaar te zitten zorgen deze barbaarse en onnatuurlijke leefomstandigheden ook voor veel onnodige stress.

Twee maanden later zijn de kippen helemaal gewend aan hun nieuwe leven op een plek waar ze buiten kunnen zijn en waar goed voor ze gezorgd wordt, en genieten ze duidelijk van hun pas verworven vrijheid. Net als alle andere dieren hebben kippen het recht om in vrijheid te leven, en niet als een wegwerpproduct voor de mens te hoeven bestaan. Helaas konden we niet meer kippen uit deze hel bevrijden maar elk leven dat we hebben kunnen redden is een overwinning op zich.”