reported by the Djurens Befrielsefronts Stödgrupp (Swedish Animal Liberation Front Supporter's Group):

"May 11th - Strangnas; On the night to the 12th of may activists from the DBF struck against a rabbit breeder in Strangnas. The owner is active in the Swedish Rabbitproducers, an organisation with the purpuse to strengthen sales of rabbits for meat in the country.
The breeder is small but all 12 rabbits were liberated, including four babies. All have been examined by a veterinarian before they were placed in new loving homes.
We urge the breeder to shut down - or we will be back!
- Djurens Befrielsefront"

Swedish:
"11 maj 2008 - Strängnäs; Natten till den 12 maj slog aktivister från Djurens Befrielsefront (DBF) till mot en kaninuppfödning i Strängnäs. Ägaren är aktiv i Sveriges Kaninproducenter, en organisation vars främsta syfte är att uppmuntra och samordna uppfödningen av kaniner för köttproduktion.
Uppfödningen i Strängnäs var liten, men det är aldrig rätt att föda upp kaniner för att sedan döda dem för att de ska bli kött, oavsett om det rör sig om en, tio eller hundra kaniner.
Farmens samtliga tolv kaniner befriades, inklusive fyra ungar, och har nu undersökt av veterinär innan de omplacerats i nya, kärleksfulla hem.
DBF uppmanar farmaren att lägga ned farmen nu, annars kommer vi tillbaka. - Djurens Befrielsefront"