reported by the Djurens Befrielsefronts Stödgrupp (Swedish Animal Liberation Front Supporter's Group):

"Fur shop closed after wave of actions

Yet another fur store in Stockholm, this time furrier Catherine Jonsson on Riddargatan, has thrown in the towel after an intense campaign of direct actions. The store is now empty, the signs have been taken down and the only thing that reveals the old identity of the store is the red paint splashed on the store front. A facade that show memories from animal rights activists who refuse to accept that animals are bred and killed for their fur.
Many stores have the same destiny as this one, but your help is needed to close them all. - DBF"

Swedish:
"Pälsaffär stänger efter våg av direktaktioner

Ännu en pälsaffär i Stockholm, den här gången Körsnär Catherine Jonsson på Riddargatan på Östermalm, går i graven efter en intensiv kampanj med direkt aktioner. Affären är tömd, skyltarna nedplockade och det enda som påminner om att det en gång i tiden varit en pälsaffär är ren rödspräckliga husfasaden, fulla av minnen från de
djurrättsaktivister som vägrat acceptera att djur föds upp och dödas för att bli päls.
Många affärer står på tur och din hjälp behövs för att få bort pälsaffärerna en gång för alla. - DBF"