reported by the Djurens Befrielsefronts Stödgrupp (Swedish Animal Liberation Front Supporter's Group):

"May 5th - Arsta; Fur store hit with a new paint attack. - DBF

May 4th - Stockholm; Window smashed at Kiwi Furs on Drottninggatan. - DBF"

Swedish:
"5 maj - Årsta: Pälsaffären Körsnär Lundmark AB utsätts för ännu en attack med rödfärg. - DBF

4 maj - Stockholm; Pälsbutiken på Drottninggatan fick en ruta krossad med en sten. - DBF"