anonymous report:

"Örebro, Sweden
June 22nd: Leather shop Skinnmäster in Lillån had several windows
smashed. A few days before the shop was covered by the slogan
'Murderer'."

Swedish:
"22 juni: Skinnmäster i Lillån får flera fönster krossade. Ett par
dagar innan det skrevs "Mördare" över butiksfasaden."