reported anonymously:

"Two more fur shops give in to the actions in the Swedish capital!

When we recieved notice that the fur shops Skinnkompaniet and
furrier Eva-Carina in Stockholm will join the growing number of fur
shops that have closed in the last year it hit us that we are close to
winning the war against the bloody fur industry. The fur shops are the fur
industrys face to the public and after all the actions with paint,
etching fluid, tar and stones they are in serious need of a face
lift. So far seven fur shops in Stockholm have taken the wise decision
to close down in the last 12 months. For the remaining shops only one
question remains - how much money do they want to have left in their
savings account when they retire? We suggest that they close down and
place their money in a good pension insurance instead of sticking in
against the DBF. We guarantee that you will never profit from selling
fur again. - DBF"

Swedish:
"Pälsjägarna ser segern inom räckhåll - ytterligare 2 pälsbutiker
bommar igen!

När vi fick beskedet att Skinnkompaniet och Eva-Carina
körsnärsmästare i Stockholm valt att stå med på den växande listan
över pälsaffärer som har stängt under det senaste året kom vi till
insikten att vi faktiskt håller på att vinna över den blodiga
pälsindustrin. Pälsbutikerna är pälsindustrins ansikte utåt och efter
många attacker med färg, glasetsningsmedel, tjära och sten är de nu i
drastiskt behov av en ansiktslyftning.
Hittills har sju pälsbutiker i Stockholm fattat det kloka beslutet
att lägga ned. För de resterande butikerna återstår bara en fråga -
hur mycket vill de ha kvar på sparkontot när de pensionerar sig? Vi
uppmanar dem att välja "KPA" över "DBF" som ålderspension. Vi
garanterar att pengarna inte växer. - DBF"