<% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "ramdom/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %>

reported by activists in Sweden:

Sunday, July 23rd. In what appears to be a daylight raid, the Swedish ALF liberated three beagle dogs from the Swedish University of Agricultural Sciences, in Uppsala, Sweden.

Swedish communque:
"Tre hundar befriade!
Under söndagen, den 23 juli, besöktes SVA - Statens Veterinärmedicinska
Anstalt utanför Uppsala - av djurrättsaktivister från DBF. På anläggningen utförs djurförsök och studier på en rad djurslag, däribland hundar och det var några av dem som hade turen att få följa med igår. Genom ett hål i staketet lyftes tre hundar ut till friheten och fördes sedan vidare till sina nya hem.

På SVA bor alla hundar i små celler och under dagtid vistas de ute i rastgårdar. Den enda motion de får är när de, max en gång i veckan får följa
med på en timmes promenad. Om en privatperson hållit sina hundar på samma sätt skulle det klassats som djurplågeri, men på SVA blir det plötsligt god djurhållning...

SVA köper in sina hundar från skräckuppfödningen WEMA Hund AB som flera gånger granskats för bristande djurskydd. Djurvänner har under många år kämpat för att stänga WEMA och hundar har räddats från uppfödningen av DBF. Hundarna som räddades under gårdagen kommer sannolikt från WEMA som har tillstånd att varje år föda upp 300 hundar.

- Hundarna på SVA lever miserabla liv. De vi fick med oss ut var överviktiga
av för lite motion och deras klor var väldigt långa. Tristessen i hundgårdarna måste vara total, hundarna hoppade praktiskt taget ut när vi klippt upp staketet, säger en av deltagarna i aktionsgruppen.

Vi kan inte tillåta att djur hålls på laboratorier som leksaker för att när de är uttjänta dödas och ersättas av nya. De är känsliga varelser som kräver respekt och omtanke, inte slit- och slängvaror som man kan behandla hur som helst.

- Det oerhörda förakt för andras känslor som gör det möjligt att utnyttja djur som maskiner får mig att må illa. Jag förstår inte hur de kan kalla sig djurvänner när de gör så här, fortsätter aktivisten.

Hundarna har nu flyttat till sina nya hem där de kommer att få uppleva resten av sina liv. Tristess och apati byts mot motion och aktivering. Cementgolv och galler byts mot ett tryggt hem och en varm famn.

Aldrig mer kommer de leva sina liv för någon annans skull, nu är de sina egna och får leva det liv som de är värda. Ett långt liv i frihet!

För mer information om DBF, djurförsök eller annat av relevans kontakta
DBF-SG på: [email protected] eller se www.djurensbefrielsefront.com

/ DJURENS BEFRIELSEFRONT"