anonymous reports:

"Stockholm
22 june; The doorbell that helps customers enter Tapperson fur shop was smashed up with a hammer. - DBF

24 june; Slogans were painted at the home of furrier Göran Larsson. - Djurrättsmilisen (The Animal Rights Militia)

25 june; The fur shop Körsnär Lundmark AB was spraypainted and tar was poured on the walls. - DBF

26 june; The furrier on Scheelegatan 12 was covered in tar and got one window etched. - DBF"

Swedish:
"22 juni - Stockholm; Ringklockan som släpper in kunder till Tapperson Pälsateljé slogs sönder med en hammare. - DBF

24 juni - Stockholm; Slagord sprejades på porten till körsnär Göran Larsson. - Djurrättsmilisen

25 juni - Stockholm; Fasaden på pälsaffären Körsnär Lundmark AB sprejades ner med röd färg och tjära hälldes över väggarna. - DBF

26 juni - Stockholm; En körsnärsbutik på Scheelegatan 12 på Kungsholmen fick ett stort fönster etsat och fasaden dränktes i
stinkande tjära. - DBF"