<% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "ramdom/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %>

Anonymous communique received by activists in Norway:

"The norwegian furindustry needs to be fought by all available non-violent
means. Nothing is worse than when these animal abusers are able to continue their oppression without resistance. So we - a small group of DFF-activists (norwegian ALF) - decided to do our part this friday night (21.1.06).

We decided to use this friday night for something constructive. Vi brought
small containers of superglue and filled glue in all the locks at four different furshops in central Oslo.

These actions inflict lost time and lost money at the furshops-owners.
Simple and effective aconomic sabotage.

For a burning resistance against the fur industry,
Dyrenes Friigjøringsfront (Animal Liberation Front)"

The communique in Norwegian:
"Pelsdyrindustrien i Norge må bekjempes med alle tiljengelige ikke-voldelige
midler. Ingenting er verre enn at disse dyremishandlerne får drive sine
overgrep uforstyrret. Derfor bestemte vi - en liten gruppe aksjonister fra
Dyrenes Frigjøringsfront (DFF) - oss for å gjøre vår del av innsatsen natt
til i dag (lørdag 21. januar).

Vi bestemte oss for å bruke fredagsnatten til noe konstruktivt. Vi tok med
oss små tuber med super-lim og fylte limet i alle nøkkelhullene på fire
forskjellige pelsbutikker i Oslo sentrum.

Aksjonen påfører pelsbutikkene tapt tid og tapte penger. De må tilkalle
låssmed for å få åpnet låsene og butikken, samtidig som de må betale flere
tusen kroner for både låssmed og nye låser. Enkel og virkningsfull økonomisk sabotasje.

En så rask, sikker og effektiv aksjonsmåte håper vi flere aksjonister bruker
i tida framover.

For et brennende engasjement mot pelsdyrindustrien,
Dyrenes Frigjøringsfront"