anonymous report (translation):

"Netherlands, October 2011

In the night of 6 - 7 October the Animal Liberation Front forced their way in to a battery farm in the Netherlands. We rescued 52 chickens from this hell for animals. These beautiful chickens have been re-homed in a new home where a wonderful new life will be waiting for them.
We will never accept that innocent lives are being oppressed. Millions of animals are being exploited daily by industrial companies for the unnecessary luxury of the human kind. We choose for the direct liberation of these chickens to give them a chance of a better life and to show that these individuals live in a nightmare every single day.

You are the one who can make the difference!
Go vegan!

Until all are free.
Animal Liberation Front"

Dutch:
"Nederland, oktober 2011

In de nacht van 6 op 7 oktober is het Dieren Bevrijdings Front binnen gedrongen bij een legbatterij in Nederland. We hebben 52 kippen bevrijd uit deze hel voor dieren. Deze prachtige kippen zijn ondergebracht in een nieuw tehuis waar ze een prachtig leven te wachten staat.
We zullen nooit accepteren dat onschuldige levens onderdrukt worden. Industriële bedrijven onderdrukken dagelijks miljoenen dieren voor onnodige luxe van de mens. Wij hebben gekozen voor de directe bevrijding van deze kippen om ze een kans te geven op een beter leven en aan te tonen dat dit individuen zijn die elke dag in een nachtmerrie leven.

Jij bent degene die een verschil kunt maken!
Go vegan!

Until all are free,
Dieren Bevrijdings Front"