<% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "ramdom/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %>

reported by activists in Norway:

"Norway: action report
Date: 26/02/06

Norwegian ALF activists - Dyrenes FrigjøringsFront - claim responsibility for sabotage actions against the offices of the company who is planning to build norways largest furfarm ever. The farm has plans to build a farm with more than 100.000 cages.

In a communique ALF-activists says they hit the offices of 'Kaldsvarden
Næringspark AS' (the company behind the furfarm plans) in Stavanger and
spraypainted slogans in Hå (where the furfarm is supposed to be built), this saturday morning.

The communique says the activists glued locks, painted slogans and redecorated the office-building with dripping red paint.

The activists say the only thing that can stop the furfarm from being built now is that more activists follow this example and do actions against the five people behind the company "Kaldsvarden Næringspark AS:
-ROALD MOI
-HANS ÅSBJØRN SKRETTING
-PER ARILD VÅDELAND
-ARNE HAARR
-ORDIN HERIKSTAD"

Original communique (in Norwegian):

"Aksjonerer for å stoppe Norges største pelsfarm

Natt til i dag aksjonerte Dyrenes FrigjøringsFront, i Stavanger og Hå, mot
det som etter planen skal bli Norges største pelsfarm på Kaldsvarden. DFF
starter nå kampen mot det som kan bli landets største dyretragedie.

”DFF er klare til å bruke alle tenkelige ikke-voldelige midler for å
stoppe byggingen av Norges største pelsfarm. Pelsdyroppdrett forutsetter
forkastelige overgrep mot dyr, og vi har fått nok av myndighetenes blinde
politikk overfor pelsnæringas dyremishandling. Det er umulig å respektere
et lovverk som beskytter og legitimerer næringas overgrep. Pelsdyrenes
eneste sjanse er nå at flere aksjonister følger vårt eksempel, tar saken i
egne hender og aksjonerer mot Kaldsvarden Næringspark AS. Direkte aksjoner
er den eneste metoden hvor vi nå kan sette en effektiv stopper for
pelsfarmen,” sier en anonym DFF-aktivist fra Rogaland.

I Stavanger ble det aksjonert mot de som står bak planene om den enorme
pelsfarmen – Kaldsvarden Næringspark AS. Foretaket har adresse i Knud
Holms Gate 5, hvor bl.a. styreleder Roald Moi holder til. Vi limte igjen
låsene med superlim, spraymalet en tydelig beskjed ”Stopp pelsplanene” og
redekorerte hele fasaden med rennende rødmaling som et symbol på
pelsdyrenes lidelse og død.

I Hå la aktivister igjen klar beskjed om at kampen for å stoppe norges
største pelsfarm nå trappes opp. I Varhaug sentrum ble det spraymalet
”Stopp pelsanlegg på Kaldsvarden – DFF”, i tillegg ble andre beskjeder som
”Forby pelsfarmne – støtt DFF” spraymalet på synlige plasser.

Med de milde og symbolske aksjonene i natt vil vi vise at DFF er på plass.
DFF må gå mer drastisk til verk om Roald Moi, Arne Harr, Hans Åsbjørn
Skretting, Per Arild Vådeland og Ordin Herikstad – som utgjør
KaldsvardenNæringspark AS – ikke tar dyrenes liv og lidelser på alvor.
Eneste mulighet for å unngå direkte aksjoner, for personene bak foretaket,
er å avblåse pelsplanene.

Til Kaldsvarden Næringspark har vi bare en ting å si: la pelsdyrene være i
fred, så lar vi dere være i fred - avvlys pelsplanene så avlyser vi
aksjonene!

-Dyrenes Frigjøringsfront"