anonymous report (click here for additional photos):

"Five young hens were liberated from battery cages
The five lives were rescued the day of the 6th of November and given a new home full of sun and fresh air. They can spend the rest of their lives in this better, beautiful home and be free. This action is dedicated to czech activist and open rescuer Michal Kolesar. (www.michalkolesar.net)
'for the animals'
'Animal liberation activists' czech"

Czech:
"Záchrana 5 životů
Dne 6. Listopadu bylo zachráněno 5 životů a byl jim poskytnut nový domov na slunci a čerstvém vzduchu kde budou moci přirozeně dožít svůj život. Tato akce je věnována jako podpora Michalovi Kolesárovi."