anonymous report:

"MINK INSURRECTION IN SMALAND

On the night between Saturday and Sunday, 26-27 August, thousands of minks got assistance in their escape from a prison, a minkfarm.
A hundred something of them moved by getting transported directly to the forest, where they for the first time could feel solid ground beneath their paws.
The rest got a helping hand as the cages were opened and they could charge out into the night.
Unfortunately we didn't succeed in opening every last cage as we had to leave quite suddenly, but we will continue to work for the opening of all cages, and the closing of all farms.
We will never give up.
The owner of the fur farm locks up, exploits and kills these minks only to make money.
The whole fur industry is driven by capitalist interests and we must all act in solidarity with the minks.
Working against exploitation, capitalism and incarceration is best done through united struggle.
The mink insurrection takes place during 'Week of solidarity with anarchist prisoners' and we send greetings over all fences, walls and borders.
Until all are free!
Animal Liberation Front
(A)"

Swedish:
"MINKUPPROR I SMÅLAND Natten mellan lördag och söndag, 26-27 augusti, assisterades ett tusental minkar i sin flykt från ett fängelse, en minkfarm.
Ett hundratal av dessa flyttade med hjälp av transportering direkt ut i skogen, där de för första gången kunde känna fast mark under tassarna.
Resten av minkarna fick en hjälpande hand då burarna öppnades så att de kunde ta sig ut i natten.
Vi lyckades tyvärr inte med målet att öppna alla burar eftersom vi blev tvugna att hastigt avlägsna oss från platsen, men vi kommer på olika sätt att fortsätta arbeta för öppnandet av alla burar och stängandet av alla farmer.
Vi ger aldrig upp.
Pälsfarmens ägare låser in, exploaterar och dödar de här minkarna enbart för att tjäna pengar. Hela pälsindustrin drivs av kapitalistiska intressen, och vi måste alla agera i solidaritet med minkarna.
Arbetet mot exploatering, kapitalism och inlåsning sker bäst genom enad kamp.
Minkupproret äger rum under 'Week of solidarity with anarchist prisoners' och vi skickar en hälsning över alla stängsel, murar och gränser.
Tills alla är fria!
Djurens Befrielsefront
(A)"