<% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "ramdom/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %>

Communique received by activists in Sweden.

Click here for photos.

"WORLD DAY FOR LAB ANIMALS GET AN EARLY START - 126 ANIMALS LIBERATED

Activists from Djurens Befrielsefront (DBF) in Sweden decided to get an early start for the world day for lab animals.

On the night to april 17, activists gained access to the animal lab at Stockholm University, Stockholm, Sweden, by drilling through the walls.

126 animals were removed and rescued from the animal experiments going on in the university - 99 mice, 14 hamsters and 13 rats, and all animals will be rehomed in new, loving homes where they will never again have to suffer under the human hands. Slogans were also sprayed and red paint splashed everywhere.

Many people believe that raids such as this are impossible today. Nothing is impossible as long as there are animals being abused behind closed doors. All that is needed is a bit of imagination and the people prepared to open those closed doors. Find the ways and just do it. The animals cant wait any longer.

Our solidarity goes out to animal rights prisoners all over the world, and especially the people recently found guilty for their part in the campaign in closing down Newchurch guinea pig farm. Your dedication gave us hope, lets hope this does the same for you. Stay strong.

Lets hope the world week for lab animals continues in this spirit all over the world. The doors of the labs will be open as long as there are people prepared to open them.

Djurens Befrielsefront (DBF)
The Animal Liberation Front, Sweden"

Swedish communique:

"Natten till den 17 april tog sig en grupp djurrättsaktivister från
Djurens Befrielsefront, DBF (www.djurensbefrielsefront.com) in i
djurhuset på Stockholms universitet genom att borra ett hål i väggen.
126 försöksdjur (99 möss, 14 hamstrar och 13 råttor) befriades och har
under morgonen placerats i nya, kärleksfulla hem runt om i Sverige.

Djurförsök är en förlegad kvarleva och en vetenskaplig bluff, och flera
hundratusen djur plågas varje år till döds i plågsamma djurförsök i
Sverige, trots att det finns utvecklade alternativ till de allra flesta
djurförsk (läs mer på www.stifud.se).

- Den 24 april är det försöksdjurens dag - en internationell aktionsdag
mot djurförsök. Vi valde att tjuvstarta med vår del av den. Djuren har
väntat länge nog, säger en av aktivisterna från DBF.

Alla djur som befriades kommer att undersökas av en sympatisk veterinär
de närmsta dagarna och alla djur som DBF befriat kommer att placeras i
nya hem, där de kan leva resten av sina liv på ett sätt som gynnar dem
själva.

- Vi skulle ha kunnat frita betydligt fler djur från Stockholms
universitet, men vi räddar bara så många djur vi har hem till. Men förr
eller senare kommer vi tillbaka för resten - var så säker, säger en av
aktivisterna i DBF.

Förutom att befria de 126 försöksdjuren sprejade aktivisterna slagord
inne i byggnaden samt hällde röd färg över väggar och utrustning.

SÅ LÄNGE DET FINNS DJUR BAKOM LÅSTA DÖRRAR SÅ FINNS DET FOLK SOM KOMMER
VARA BEREDDA ATT RISKERA SIN EGEN FRIHET FÖR DJURENS.

- Djurens Befrielsefront (DBF)"