<% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/|/Documents and Settings/Owner/Desktop/BITE BACK/directaction.info/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "/new/random/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %> <% Const IMGS_DIR = "ramdom/" Dim objFSO, objFolderObject, objFileCollection, objFile Dim intFileNumberToUse, intFileLooper Dim objImageFileToUse Dim strImageSrcText Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolderObject = objFSO.GetFolder(Server.MapPath(IMGS_DIR)) Set objFSO = Nothing Set objFileCollection = objFolderObject.Files Set objFolderObject = Nothing Randomize() intFileNumberToUse = Int(objFileCollection.Count * Rnd) + 1 intFileLooper = 1 For Each objFile in objFileCollection If intFileLooper = intFileNumberToUse Then Set objImageFileToUse = objFile Exit For End If intFileLooper = intFileLooper + 1 Next Set objFileCollection = Nothing strImageSrcText = IMGS_DIR & objImageFileToUse.Name Set objImageFileToUse = Nothing %>

reported by activists in Sweden:

"47 hens were liberated from Dotetorps eggfactory in south Sweden. Dotetorp is one of several battery farms that refuses to use the new slightly bigger cages that is demanded by the animal welfare legislation.

The cages were over crowded, in some there was as many as five, although
legislation say no more than three is ok. In several of the cages the
activists found dead hens.

The action was dedicated to the jailed Swedish animal rights activist Mikael
who will serve his last day in jail this weekend.

- Djurens Befrielsefront"


Original Swedish communique:

"Olaglig äggproducent fick aktivistbesök

Under natten befriades 47 hönor från sina burar på Dotetorps äggindustri
utanför Åsa. Anläggningen är belagd med vite då de fortsätter hålla djur i
olagliga bursystem och öppet bryter mot flera paragrafer i djurskyddslagen.
I en artikel från februari i år klargjorde nämnden för miljö- och hälsoskydd
i Åsa kommun att det var dags att gå vidare:

- Djurskyddslagen säger att de inte får lov att fortsätta använda burarna.
Och om vi skulle vänta på att överklagandet blir färdigt får vi vänta i flera år.
Därför tyckte vi att det var läge att gå vidare, säger Niklas Mattsson (kd),
ordförande i nämnden för miljö- och hälsoskydd.

I samma banor resonerade Djurens Befrielsefront och befriade 47 hönor, så
många man i förväg hittat hem åt. De kommer nu att få återhämta sig och
sakta men säkert anpassa sig till ett liv utanför burarna. De slipper
producera ägg i påsk utan får istället fira en första vår i frihet.

- Äggindustrin är verkligen helvetet på jorden, hönorna vi räddade var
omkring sju månader men såg ut att ha uthärdat flera år redan, säger Anna, en av aktivisterna.

Burarna på anläggningen var grovt överbelagda, i de flesta burar satt fem
hönor, i vissa fler, trots att tre är max. I flera burar fann gruppen döda hönor. Som på alla hönserier var djuren oerhört vanvårdade.

- Deras klor är så långa att de knappt kan gå, de är helt kala på nacken och
saknar stjärtfjädrar, deras kammar är bleka och hänger. Flera har öppna sår. Allt det här kommer från ett stressigt liv i burarna. Det här är ett oerhört grovt
djurplågeri, berättar Ellinor som tagit hand om tio befriade hönor.

Efter att hönorna lyfts ner i kartonger sprayades slagord på väggar inne i
hönseriet. Detta för att göra klart för ägarna att de haft besök av
djurvänner.

- När vi kom in i längan var det dammiga golvet helt tomt på fotspår. De
tittar inte ens till hönsen, utan allt sköts automatiskt, det skulle väl bli för svårt för dem annars. Att se djuren varje dag är nog för mycket även för en hjärtlös människa, säger Anna.

Nu uppmanar de djurskyddsinspektören i kommunen att noga granska Dotetorps och andra äggproducenter utifrån vad djurskyddslagen par 4 slår fast: "Djur ska hållas på ett sätt som främjar deras hälsa och ger dem rätt att bete sig naturligt".

- Vi kräver att alla inspektioner görs utifrån vad som står i
djurskyddslagen och inte utifrån någon krass verklighetsbild där det är naturligt med sönderhackade fåglar, kadaver i burarna och döende djur utan tillsyn. Djurindustrin bryter mot lagen, se varför ska vi följa den?

Aktionen tillägnas Mikael, en svensk djurrättsaktivist som i helgen avtjänar
sin sista dag i fängelse för en aktion mot en pälsfarm.

Kampen går vidare,
- Välkommen ut! / Djurens Befrielsefront"