received anonymously:

"It's November, the month when over a million swedish mink will be gassed to death for their fur. We still don't see an end of the yearly massacre and the long suffering that precedes it.

To release mink into the wild is a strategy that demonstrably is working, the number of mink that survive such a release are more than the ones surviving the month of November at a fur farm. Skinning always mean 0% survival.

Geographically however, a mink release isn't always possible. But the farms that are located in places that don't permit a drastic increase of the mink population, still need to be shut down.

We chose to try a new strategy when we on the night to the 7th of November we visited Ölands only minkfarm, an island outside the east coast of Sweden.

If we can't save the mink, at least the farmer shouldn't profit from them.

With henna dye we colored all the mink on the farm. Henna is not dangerous for the mink or the environment. But for the one making profit from their skins, it would be considered economically devastating.

We also destroyed the breeding work by throwing away all breeding cards.

We will continue to find new ways to end the fur industry in this country.

Until no more mink are born into a life of misery.

/DVM"

Swedish:
"Det är november, månaden då över en miljon svenska minkar gasas ihjäl för sin päls. Fortfarande ser vi inget slut på den årliga massakern och det långa lidandet som föregår den.

Att släppa ut minkar i det vilda är en strategi som bevisligen fungerar, antalet minkar som överlever ett sådant utsläpp är fler än de som överlever november månad på en pälsfarm. Pälsning innebär alltid 0% överlevnad.

Geografiskt sett är hur som helst minksläpp inte alltid möjligt. Men även de farmer som ligger belägna på platser som inte tillåter en drastisk ökning av minkpopulation, måste stängas. Vi valde att prova en ny strategi när vi natten till den 7 november besökte Ölands enda minkfarm, strax söder om Köpingsvik.

Kan vi inte rädda minkarna, ska farmaren åtmistone inte tjäna pengar på dem.

Med hennafärg färgade vi samtliga minkar på farmen. Henna är miljövänligt och helt ofarligt för minkarna. Dock inte för den som vill tjäna pengar på deras skinn.

Vi förstörde även avelsarbetet genom att slänga samtliga avelskort.

Vi kommer fortsätta hitta nya sätt att få ett slut på pälsindustrin i det här landet.

Tills inga fler föds till ett liv av lidande.

/DVM"