anonymous communique:

"On the night between the 24th and the 25th of october we liberated all breeding animals on the minkfarm Kungsgården, Lönsboda, in north of Skåne.

We gave the sweet guard dog something to chew on and managed to avoid all alarms when we moved the minks from their prison, over the fence, to freedom. On the other side the minks spread out fastly and had close to new territories in the forest and nearby waters.

The liberation was performed for three reasons.

The first one was to cause economical damage to the farmer by loss of breeding animals and breeding work. It should not be profitable to abuse and exploit animals.

The second reason was to offer the individuals who's been enslaved their whole lives a chance to feel other things than metal fence underneath their paws.

The third reason was because swedish politicians despite governmental investigations and public opinion against furfarming continues to please the furindustry.

We don't believe in empty promises so we'll have to empty the cages ourselves. The animals can't wait.

For the ones with newly acquired freedom, for the ones we had to leave behind.

/De vilda minkarna (The wild minks)"

Swedish:
" Natten mellan den 24e och den 25e oktober befriade vi samtliga avelsdjur på minkfarmen Kungsgården, Lönsboda i norra Skåne.

Vi gav den snälla vakthunden några tuggben och lyckades sedan undvika larmen när vi transporterade minkarna från deras fängelse, över plåtstaketet, till friheten. På andra sidan staketet kunde minkarna snabbt sprida sig för att hitta nya jaktmarker i skogen och vattendragen i närområdet.

Aktionen utfördes av tre anledningar:

Första var för att åsamka farmaren ekonomisk skada genom förlorade avelsdjur och förlorat avelsarbete. Det ska inte löna sig att utnyttja och plåga djur.

Andra var för att erbjuda individerna som suttit förslavade hela sina liv, en möjlighet att känna annat än galler under tassarna.

Tredje var för att svenska politiker trots informationsspridning, statliga utredningar och folklig opinon fortsätter att gå pälsindustrin till mötes. Vi tror inte på tomma löften så vi tömmer burarna själva. Djuren kan inte vänta.

För de med nyvunnen frihet, för de vi tvingades lämna kvar.

/De vilda minkarna"