received anonymously:

"In the early morning the 8th of may we travelled to the eggproducing farm, Skåningagård, Rävinge, Sweden. The farm holds several locked buldings with thousands of chickens for eggproduction, held in small cages. We broke through a side door that tooks us directly to the chickens. We were faced with a bright lit space with long rows of cages in three levels. In every cage 6-7chickens were cramped together and the sound level was high though it was in the middle of the night. The floor was covered with dirt and there was a strong smell of excrements in this living hell. We opened the cages and carefully placed the chickens in transport boxes. Under the light morning sky the 28 chickens were carried away to a new life. A life where they can live til they grow old and not be used in slave-like conditions to be made money off. The action is dedicated to the thousands of chickens still caged at Skåningagård and other farms. We will not give up until every cage is empty.
Animal Liberation Front Sweden"

Swedish:
"Tidig morgon den 8 maj tog vi oss ut till Skåningagård, Äggproducent, Rävinge. Gården håller flera låsta byggnader med tusentals värphöns i trånga burar. Genom en låst sidoddörr bröt vi oss in och den ledde oss direkt till hönorna. Vi möttes av en starkt upplyst hall med långa rader med bursystem i tre nivåer. I varje bur trängdes 6-7 hönor och ljudnivån var hög trots att det var mitt i natten. Golvet var täckt av smuts och det var en stark stank av avföring i detta levande helvete. Vi öppnade burarna och lyfte varsamt ur hönorna och placerade dem i i transportlådor. Under den ljusnande morgonhimlen bar vi iväg de 28 hönorna mot ett nytt liv. Ett liv där de får leva för sin egen skull tills de blir gamla istället för att utnyttjas under slavliknande förhållande för att människor skall tjäna pengar på dem. Aktionen tillägnas de tusentals hönor som fortfarande finns kvar på Skåningagård och andra gårdar. Vi ger oss inte förrän alla burar är tomma.
Djurens Befrielse Front"