received anonymously (click here for additional photos):

"Five dogs liberated from the Swedish Veterinary Institute in Uppsala,
Sweden.

Early morning 26/3, five dogs were liberated from the laboratory
at the Swedish Veterinary Institute in Uppsala, Sweden.
The dogs were being kept there for research but will now be
able to enjoy the rest of their life in families. They will
be able to run in the grass, to play and to grow old without
fear.

The oppression of animals has many faces. Vivisection is one.
But as long as there are cages, there will be resistance. As long as
there are cages, Animal Liberation Front will open them.

Until all cages are empty,
Animal Liberation Front Sweden"

Swedish:
"Fem hundar befriade från djurförsök i Uppsala

Morgonen den 26/3 befriades fem hundar från Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala.
Istället för att utnyttjas i djurförsök kommer de nu att få leva familjeliv;
springa i gräset, leka och åldras i trygghet. De kommer att få leva ett riktigt gott hundliv.

Utnyttjandet av djuren har många ansikten. Ett av dem är djurförsökens.
Slakterierna, grisfarmerna, pälsfarmerna och kycklingfabrikerna är andra.
Men lika många sätt som det finns att bruka våld på, lika många sätt
finns det att göra motstånd. Kraften i medkänsla och handling -
att ingripa mot orättvisor - har lett till stora förändringar
i historien. Vi människor har förmågan och möjligheten att skriva in oss själva i
historieböckerna som en art som väljer empati och respekt
framför utnyttjande, våld och dödande. Det är ett val vi kan göra varje dag.

Alla människor och andra djur är individer med förmågan att känna. Vi kan välja att sätta oss in i försökshundarnas situation och inse att vi själva inte skulle vilja
hamna där. Förmodligen vill vi inte heller att någon hund vi lärt känna
ska hamna där. Vi vet att hundar inte mår bäst i gallerburar, i små inhägnader
och att det knappast är i deras intresse att ingå i djurförsök. Vi vet att vi
kan satsa på forskning som inte inbegriper utnyttjande av andra.

Ju grövre ett djurförtryck är, desto mer måste det döljas från
omvärlden med betongväggar, säkerhetsstaket och larm. Men så länge
det finns djurförtryck kommer det att finnas motstånd. Så länge det finns
burar, finns Djurens Befrielsefront - och vi kommer att öppna dem.

Tills alla djur är fria.
Djurens Befrielsefront"