received anonymously (translation):

"To support the campaign against Huntingdon Life Sciences we visited Leif Gallo, an executive at AstraZeneca for fifteen years, at his home in Södertälje on Tuesday night, March 9. We know that many other Astra employees also live in the same area, which is close to AstraZeneca's research facility.
An incendiary device was placed under one of the front wheels of the car which was parked in the driveway to the Gallo home. We hope this was a clear warning to him and the other animal torturers at AstraZeneca. AstraZeneca is one of Huntingdon Life Sciences' primary customers and we will do everything necessary to get AstraZeneca to dump Huntingdon Life Sciences and shut down the site once and for all!
/DBF"

Swedish:
"För att stödja kampanjen mot Huntingdon Life Sciences besökte vi Leif Gallo, högt uppsatt inom Astra Zeneca sedan femton år tillbaka, i hans hem i Södertälje natten till tisdagen den 9:e mars. Vi vet även att många andra av Astras anställda bor i samma område, som ligger i närheten av Astra Zenecas forskningsanläggning.
En brandbomb placerades under ett av framhjulen på den bil som stod pakerad på uppfarten till Gallos hem. Detta hoppas vi var en tydlig varning för honom och för de andra djurplågarna på Astra Zeneca. Astra Zeneca är en av Huntingdon Life Sciences viktiagaste kunder och vi kommer att göra allt som krävs för att få Astra Zeneca att dumpa Huntingdon Life Sciences och stänga ner det stället en gång för alla!
/DBF"