reported anonymously:

"On the night of 11 july 2010 the seal pond in Slottskogen (a park in Sweden) in Gothenburg, Sweden was sprayed with animal liberation slogans and the windows where you can look at the seals from underwater was covered with paint.

/DBF / Swedish ALF"

Swedish:
"På natten den 11 juli 2010 sprejades Slottskogens säldamm i Göteborg med djurens befrielse-slogans och fönstrena där man kan se på sälarna under vattnet täcktes helt av färg.

/DBF / Swedish ALF"