As reported by the Norwegian DFF (ALF) Infoservice:

"Twenty windows, at five different fur shops, in three cities were smashed at the night of 29th and 30th of December. All the shops also got slogans spraypainted and some had paint thrown in through their broken windows.

In a press release the norwegian ALF - Dyrenes FrigjøringsFront (DFF) - claims responsibility for waht they say is an coordinated sabotage against one of the important parts of the bloody fur trade. DFF also says the action is a taste of what the animal abusing fur trade can await in the coming year."

The norwegian press-release from DFF:
"Pressemelding 30.12.2003 ? Dyrenes Frigjøringsfront

20 ruter knust i antipels-sabotasje

Tilsammen 20 vindusruter er knust i fem forskjellige pelsforretninger i Oslo, Drammen og Tønsberg i løpet av natt til idag og i går. De samordnede aksjonene mot lokale pelsforretniger er forsmaken på hva pelsindustrien kan vente seg fra Dyrenes Frigjøringsfront (DFF) i 2004.

?Pelsbransjen er motivert av økonomisk gevinst. Resultatet er dagens bestialske mishandling av dyr på pelsfarmer, og i naturen hvor pelsdyr fanges med tortur-liknende metoder. Det er nylig avslørt hvordan den internasjonale pelsbransjen også er med på å utrydde truede dyrearter for å tjene penger på å selge pelsen deres til samvittighetsløse rikfolk verden over, inkludert Norge. Dette er bakgrunnen for de siste dagers økonomiske sabotasjeaksjoner,? sier en DFF-aktivst.

Pelsforretningene er et av de viktigste ledd i pelsindustrien, som gjør overgrepene mulige og lønnsomme. DFF vil fjerne lønnsomheten i å drive slakt av-og overgrep mot forsvarsløse dyr. En av DFFs taktikker er derfor økonomisk sabotasje mot virksomhetene som er ansvarlige for torturen. Inntill pelsbransjen er eliminert skal DFFs aksjoner fotsette.

Året 2003 har vært et hett år for dyremishandlerne i norsk pelsindustri. Bransjens institusjoner er møtt med omfattende sabotasje- og frigjøringsakjsoner fra modige aksjonister. Aldri tidligere har det blitt utført så mange og store aksjoner mot norsk pelsindustri, som i året 2003. Vi har sett pelsfarmer legge ned, pelsbutikker stenges og pelsdyrfôrfabrikker avviklet etter direkte aksjoner fra DFF og andre grupper.

Med dette som bevis på resultater oppfordrer vi alle dyrerettighetsaktivister til å gjøre 2004 til året hvor vi ser rekordmange av nåtidens slaverier stenge og kampen for frihet seire. Dyrenes frigjøring er i våre hender ? direkte aksjon redder liv!

Informasjon/bakgrunn:
>http://www.animalliberation.net/norway/sider/dffguide.html (norge)
http://www.animalliberation.net (internasjonalt)
http://www.directaction.info (internasjonale aksjoner)

Retningslinjer for det internasjonale Animal Liberation
Front/Dyrenes
Frigjøringsfront

-Å frigjøre dyr fra steder hvor de lider, laboratorier, pelsfarmer, oppdrettsanlegg etc.
-Å utføre økonomisk sabotasje mot de som livnærer seg på tortur og utnytting av dyr.
-Å avdekke grusomhetene og ulovlighetene, som finner sted bak lukkede dører. Ved å utføre ikke-voldelig direkte aksjon, og frigjøringsaksjoner.
-Å ta alle forhåndsregler nødvendig for å være 100% sikker på at intet dyr, menneskelig eller ikke-menneskelig, kommer til skade. Ethvert individ, eller gruppe mennesker, som er vegetarianere eller veganere, og utfører aksjoner ifølge ALFs retningslinjer, har rett til å betrakte seg selv som en del av Dyrenes Frigjørings Front (og det internasjonale ALF)."

Animal Liberation Frontline Inforservice - Norge "