received anonymously:

"19 april 2011

To celebrate early Easter, we saved 68 rabbits, the easter bunny's
closest cousin, from the lab breeder Estuna Smådjursfarm (ESF-Produkter AB) outside of Norrtälje. Alarmed and secured the windowless building seemed impossible to get in to so we were forced to make our own rabbit hole.
The ventilation system was the buildings weakness. After taking apart the ventilation fan unit we crawled into the ventilation space. From there we were able to drill and saw our way into the area where the animals were kept.
We could not believe the strong smell of urine and the sight of hundreds of rabbits imprisoned in tight net cages with net bottoms which are against the animal protection law. The rabbits were in a bad condition. One even had a broken leg and we found several dead young rabbits. We wish that we could have liberated all of the individuals but unfortunately we only had loving homes for the 68 who have now began their new lives. Peaceful lives far from the horror labs at Astra Zeneca, Smittskyddsinstitutet and Karolinska Insitutet where they would have ended up. After we transported the animals away from the farm we destroyed the breeding program by removing all breeding cards. ESF- Produkter AB have been in business for 30 years. We now have our eyes on them and we will not give up until all rabbits are free.

Djurens Befrielsefront"

Swedish:
"19 april 2011

För att fira en tidig påsk, räddades i natt 68 försökskaniner, påskharens närmaste släkting, från försöksdjursuppfödningen Estuna Smådjursfarm (ESF-Produkter AB) utanför Norrtälje. Larmad och säkrad verkade den fönsterlösa byggnaden omöjlig att ta sig in i så vi var tvungna att skapa ett eget kaninhål.
Ventilationssystemet var byggnadens svaghet. Efter att vi tog isär fläktenheten kröpp vi in i ventilationstrumman. Därifrån lyckades vi att borra och såga oss in i djuravdelningen. Vi överrumplades av en stank av stark urin och såg hundratals
kaniner inspärrade i trånga nätburar utan fast botten i strid med djurskyddslagen. Kaninerna var i allmänt dåligt skick. En hade till och med ett brutit ben och flera döda ungar påträffades. Vi önskar att vi kunde befriat samtliga individer men dessvärre hade vi bara kärleksfulla hem till 68 stycken som nu har börjat sina nya liv. Fridfulla liv långt bort från skräcklaboratorierna på Astra Zeneca, Smittskyddsinstitutet och Karolinska Insitutet där de annars hade hamnat. Efter att vi transporterat bort djuren förstörde vi systematiskt
anläggningens avelsarbete genom att ta bort samtliga avelskort. ESF-Produkter AB har bedrivit sin ljusskygga verksamhet under 30 års tid. Vi har nu fått upp ögonar för dem och vi ger oss inte förran alla kaniner är fria.

Djurens Befrielsefront"